top of page

                                                                                                              ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu (“Form”), www.silesusbitkileri.com internet sitesinde (“Site”) Şirket tarafından satışa sunulan Ürünler’i satın alacak müşteriler ile (“Alıcı”) ile Cumhuriyet Mah. Hersek Yolu Ergenekon Cad. Altınova / YALOVA adresinde bulunan, satıcı konumundaki Şile Süs Bitkileri Üretim İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. ("Satıcı", “www.silesusbitkileri.com”) (“Şirket”) arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ilişkin olarak Alıcı’nın, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (“TKHK”), Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. BİLGİLENDİRME

Alıcı, Site üzerinden vereceği siparişin onaylanması ile siparişe konu edilen ürün bedelini ödeme yükümlülüğü altına girecektir.

Alıcı, Site üzerindeki Üye Hesabı’ndan Form’a ve akdettiği Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne her daim ulaşabilecektir. Her halukarda Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Ürün’ün fiyat detaylarına yer verilen bir onay e-maili ile Alıcı’nın Üye Hesabı’nda tanımlı e-mail adresine gönderilecek ve her daim Alıcı’nın incelemesine açık olacaktır.

2. HİZMET SAĞLAYICI VE SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: Şile Süs Bitkileri Üretim İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

Adresi: Cumhuriyet Mah. Hersek Yolu Ergenekon Cad. Altınova / YALOVA

Mersis Numarası: 0811048020700012

Telefon Numarası: 0226 461 2213

E-posta: info@silesusbitkileri.com

Mensubu Olduğu Meslek Odası: Yalova Ticaret Sicili Müdürlüğü

3. ALICI BİLGİLERİ

Ad/Soyad:  [adsoyad]

Telefon Numarası:[telefon]

Adres: [adres]

E-posta: [e-posta]

4. ÜRÜNÜN NİTELİĞİ

Aşağıda detaylarına yer verilen Ürün, Şirket tarafından Alıcı’nın belirttiği adrese ve Site üzerinden sipariş verirken belirttiği saat aralığında Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan hükümler doğrultusunda teslimat masrafları Şirket’e ait olmak üzere gönderilecektir.

Ürün’e ilişkin bilgiler:

[urunler]

  • Sipariş numarası: [siparisno]

  • Teslimat Ücreti: 81 şehre tüm teslimatlar ücretsizdir.

5. TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

Sipariş teslim edilirken Alıcı (teslimat yapılacak kişi) yerinde bulunamazsa, siparişi Alıcı’ya ulaştırabilecek bir kişiye ismi ve imzası alınarak teslim edilebilir. Alıcı böylesi bir teslimatın da Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne uygun ve Şirket’in yükümlülüklerini ihlal etmeyen bir teslimat şekli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Siparişi teslim alan kişi ile ilgili bilgi, sms ve e-mail yoluyla Alıcı’ya iletilir. Resmi ve özel kuruluşlara yapılan teslimatlar kuruluşların kendi teslimat prosedürleri çerçevesinde yapılır.

6. CAYMA HAKKI

6.1. Alıcı; Ürün’ün satışına ilişkin olarak TKHK, Yönetmelik hükümleri ve Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında, Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Ancak Site kapsamında satın alınacak Ürün’ün Alıcı’nın seçim ve talepleri doğrultusunda Alıcı’ya özel olarak hazırlanmış olması halinde Yönetmelik’in 15. maddesinde yer alan istisnalar uyarınca Alıcı, istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan yahut çabuk bozulabilen Ürün’e ilişkin Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında cayma hakkını kullanamaz.

6.2. Alıcı, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni veyahut buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce işbu Form vasıtasıyla Şirket tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar Şirket’e aittir.

6.3. Alıcı cayma hakkını kullanabilmek için, 14 (ondört) günlük süre içinde Şirket’in aşağıda yer verilen bilgiler uyarınca iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile Şirket’e cayma hakkının kullanıldığını bildirmelidir. Alıcı sayılan yollardan herhangi birini tercih edebilecektir. Cayma bildiriminin iadeli taahhütlü posta ile yapılacağı adres: Cumhuriyet Mah. Hersek Yolu Ergenekon Cad. Altınova / YALOVA

E-posta adresi: [.]

6.4. Cayma hakkının kullanılması halinde, (i) Alıcı’ya veyahut Ürün’ü Alıcı adına teslim alan kişiye teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen Ürün’ün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi

gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.), (ii) Alıcı’nın cayma hakkını kullanabilmesi için Ürün ile birlikte kendisine iletilen iade formunun doldurulması ve Ürün’ün fatura ve işbu iade formuyla birlikte Alıcı tarafından seçilecek kargo firmasına teslim edilmesi gerekmektedir.

6.5. İade edilecek Ürün’ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

6.6. Şirket, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) günlük süre içerisinde toplam bedeli Alıcı’nın ödemeyi gerçekleştirdiği hesaba iade etmek, varsa Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

6.7. Alıcı’nın kusur, ihmal yahut kasti davranışından kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Şirket’in zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7. GENEL HÜKÜMLER

7.1. Alıcı işbu Form ile Yönetmelik uyarınca belirlenen hususlarda Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ilişkin unsurların kendisine iletilmiş olduğunu ve bu hususlar bilgi sahibi olmuş olduğu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.3. Alıcı, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe taşınmadan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve ürünü getiren kişiye tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Şirket’in sorumluluğu gündeme gelmeyecektir.

7.4. Alıcı’nın Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedelinin tamamen Şirket’e ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı ödenmediği takdirde, Şirket tek taraflı olarak ilgili Alıcı ile olan sözleşmelerini iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeme hakkını saklı tutar.

7.5. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Şirket’e ödememesi halinde, Ürün en geç 3(üç) gün içinde Alıcı tarafından tüm giderleri Alıcı'ya ait olmak üzere Şirket’e iade edilir. Şirket’in iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını icra takibi dâhil diğer tüm akdi ve kanuni hakları ayrıca ve her halukarda saklıdır.

7.6. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında mücbir sebepler (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, salgın hastalık, sokağa çıkma yasağı, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 (otuz) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Şirket teslimat ile ilgili olarak Alıcı’yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı; (i) siparişi iptal etme, (ii) yerine benzer bir ürün sipariş etme veya (iii) mücbir sebep oluşturan halin sona ermesini bekleyebilir.

7.7. Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 14 (ondört) gün içinde Alıcı'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade etmek sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın ilgili bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen ilgili banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Şirket’in herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. (Bankaların iadeyi Alıcı hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir.)

7.8. Şirket tarafından haklı bir nedenle Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu olan Ürün’ün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde Alıcı bilgilendirilip yazılı onayı alınmak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir Ürün tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı’nın onay vermediği hallerde onay verilmediğine ilişkin bildirimi takip eden 7 (yedi) iş günü içinde Ürün’ün bedeli Alıcı’ya iade edilir.

7.9. Cayma hakkının kullanıldığı veyahut 7.8. maddede belirtilen şekilde bir ücret iadesinin söz konusu  olduğu hallerde Ürün’ün bedeli Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden yapılır.

8. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

Alıcı ve Şirket arasında söz konusu olabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Şirket’in kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil oluşturabilecektir. Taraflar, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda TKHK ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı ve Şirket’in ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri’nin, ilgili başvuru meblağını aşan durumlarda Alıcı'nın ve Şirket’in ikametgahlarının bulunduğu yerlerdeki tüketici mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda tutar bilgileri:

  • 7.550,00 (YEDİBİNBEŞYÜZELLİ) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

  • Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550,00 (YEDİBİNBEŞYÜZELLİ) Türk Lirası ile 11.330,00 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

  • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330,00 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

  • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7.550,00 (YEDİBİNBEŞYÜZELLİ) Türk Lirası ile 11.330,00 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamamaktadır. Ancak Tüketici Mahkemeleri’ne başvuru başta olmak üzere TKHK ve ilgili mevzuattan doğan başvuru imkanları mevcuttur.

bottom of page